Välkommen till Kören

Kören gör en paus i Esbjerg på väg till England