Hällefors Kyrkokör
Kyrkokör till begravning i Närke

Kyrkokör till begravning i Närke

Musik och sång är för många ett otroligt viktigt inslag under en begravningsceremoni. Det inte bara då det enligt Svenska kyrkans ordning ska spelas viss musik och sjungas vissa psalmer under begravningen, utan det även då musik och sång kan göra ceremonin väldigt mycket mer personlig och vacker. 

Något som inte är helt ovanligt är att man under en begravningsceremoni får bidrag till musiken av en kyrkokör. En kyrkokör kan genomföra olika typer av musikaliska inslag beroende på vad som bestämts enligt kyrkans ordning och den ansvariga anordnaren. Det kan till exempel handla om psalmsång eller uppträdande av en viss låt. 

Närke kyrkokör 

Om du bor i Närke och vill gå med i en kyrkokör kan någon av Örebros alla kyrko- och kammarkörer kanske passa dig. Svenska kyrkan i Örebro har totalt 35 olika körer, där ca 20 av dessa är vuxenkörer av olika slag. Det finns körer för olika åldrar, kön, erfarenheter och intressen, samt olika körer i olika områden och hos olika församlingar i Örebro. 

Beroende på vilken kyrka du själv är medlem i eller vill besöka, samt beroende på vilken typ av kör du är intresserad av att bli medlem i kommer alltså någon av dessa alternativ passa dig bättre. Valmöjligheterna är dock många, där du i samtliga av Svenska kyrkans kyrkokörer får vara med och ha roligt, vara kreativ och umgås med andra i samband med musik.  

Hitta din kyrkokör i Örebro

De kyrkokörer som finns att välja mellan i Närke och Örebro specifikt är av varierande karaktärer. De är inriktade på olika stilar, nivåer och inriktningar, kräver olika erfarenheter och kunskaper och erbjuder en plats för olika medlemmar. 

Somliga är mer öppna för att alla ska få vara med och sjunga ihop, medan andra ställer lite högre krav. Av alla de 8 församlingar och ca 20 vuxenkörer som finns i området finns det dock något för alla!